Návštěva Charity ODRY

Na začátku dubna navštívili studenti prvních ročníků zdravotnických oborů místní CHARITU, kde je vedoucí OBČANSKÉ PORADNY Ing. Michaela Dlabajová seznámila se službami, které Charita a občanská poradna poskytuje. Pak návštěva pokračovala prohlídkou DENNÍHO STACIONÁŘE.

Děkujeme vstřícnému personálu za milé přijetí a ochotu věnovat čas našim studentům. 😍

 

zveřejněno: 03.04.2023

Svátek má: