Den církevních škol - sv.Ludmila 1100 let

Den církevního školství se v naší zemi poprvé slavil v roce 2000, v den svátku sv.Ludmily. Tento den by měl být především dnem modliteb za církevní školství v ČR. Dalším důvodem vyhlášení Dne církevního školství je možnost informování široké veřejnosti o tomto typu škol, jejich zviditelnění a prezentace výsledků. Programy tohoto dne na jednotlivých školách se konají ve spolupráci s místními církevními představiteli a zástupci zřizovatelů škol. Naše první ročníky vykonají pouť k Maria Skále, druhé a třetí ročníky pouť do Olomouce, kde si připomenou 1100 let od zavraždění sv.Ludmily - babičky a vychovatelky sv.Václava - patronky církevních škol.

zveřejněno: 16.09.2021

Svátek má: