Aktualizace školního řádu

Milí studenti, vážení rodiče, připravujeme aktualizaci školního řádu a prosíme o jeho připomínkování ke 30.9.2022. Připomínky předávejte třídním učitelům. Návrh aktualizace naleznete v oddíle: Pro studenty/záložka Důležité/pak v pravé části Ke stažení. Děkujeme.

zveřejněno: 01.09.2022

Svátek má: