Nová školní fasáda - těšíme se na návrat studentů

V těchto dnech, kdy si připomínáme patronku školy svatou Anežku, se měly konat také velké oslavy, kterými jsme chtěli slavnostně ukončit významnou a rozsáhlou rekonstrukci školy. Nicméně virus Covid 19 vše zařídil jinak. Oslavy se nekonají. Nebo přece?

Svatá Anežka založila v Praze klášter a špitál (vysvěcen 1234), kde pečovala o chudé a nemocné. Nejenže na její odkaz vzpomínáme téměř 800 let, ale znovu se jej snažíme naplňovat. O akutně nemocné dnes pečují studentky školy nesoucí její jméno – je možná krásnější oslava odkazu této české světice?

Studentky nastoupily do nemocnic, pomáhají v domovech, charitách, hospicích …Kéž ochota, láska a snaha pomoci, které z nich vyzařují, naplňuje i dnešní nemocné pokojem a odvahou. Kéž mají i ony dost síly pro tak náročný úkol. Za jejich obětavou pomoc a vysilující náročnou práci, jako i snahu dále prohlubovat své znalosti v oboru moc děkujeme.

 

 

zveřejněno: 16.11.2020

Svátek má: