Víkend pro biřmovankyně

Víkend pro biřmovankyně

O víkendu 15.–17. března jsme společně s biřmovankyněmi naší školy strávily v Diecézním středisku mládeže ve Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde jsme se společně připravovaly na svátost biřmování. 

Naše příprava započala již v pátek večer a to naprosto skvělou večeří. Následovalo seznámení s týmáky, kteří nás celým víkendem provázeli. 

Sobota byla naplněna velice nabitým programem. Čekaly nás hry, aktivity, poutavé katecheze, výlet,… Vrcholem dne byl film spojený s velmi zajímavým druhem modlitby Cinema divina. 

V neděli už jsme se jen zabalily, uklidily a jely domů. 

Celý víkend jsme  si moc užily! 

Anna Ficbauerová, PMP4

zveřejněno: 26.03.2024

Svátek má: