DofE se loučí s královnou Alžbětou II.

Milí přátelé, kolegové a podporovatelé DofE,  s velkým zármutkem jsme včera obdrželi zprávu o úmrtí Jejího Veličenstva, královny Alžběty II.
 
Byla to právě královna Alžběta II., společně s jejím manželem, Princem Philipem, zakladatelem Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu, kdo ztělesňoval zásadní hodnoty našeho programu. Odpovědnost, charakter, píle a nekonečná starost o druhé. Oba podporovali nespočet charitativních organizací a spolků, včetně té naší. Vždy si totiž dobře uvědomovali, jak velkou váhu má jejich hlas a kolika lidem a dětem mohou pomoci již jen svou přítomností.
 
Jsme Vám všem velmi vděční za veškeré zprávy a kondolence. Velice si vážíme toho, kolik mladých lidí, žáků a studentů nám vyjadřuje svou sounáležitost. Je to pro nás silný závazek do budoucna. Odkaz Prince Philipa a královny Alžběty budeme skrze DofE a skrze Vaši pomoc šířit dál mezi tisíce mladých lidí, kteří nás v dnešní době tolik potřebují.
 
Čest její památce.
 
S úctou,

Mgr. Tomáš Vokáč, Ph.D., výkonný ředitel programu

zveřejněno: 12.09.2022

Svátek má: