Projekt Funkce

Dne 25. listopadu 2021 se ve třídě AlMu uskutečnila schůzka s Mgr. Zdenkou Tylichovou. Žáci třídy PL2 se vrátili do lavic základní školy a vyslechli si, jak se vyučují funkce v sedmé a deváté třídě.
Sešity se zaplnily poznámkami, které budou v následujícím ročníkovém projektu na toto téma velmi nápomocné. Paní učitelka Tylichová byla za její poutavý výklad učiva a obrovskou pomoc nám - budoucím pedagogům, odměněna krásnou květinou a teplým čajem.
Závěr povedeného odpoledne jsme ukončili skupinovou fotografií. I momenty, kde můžeme vidět, jak jsme soustředění a diskutujeme s týmem, jsou nezaměnitelné. Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Mgr. et Mgr. Renatě Gehringer za organizaci setkání a paní učitelce Mgr. Zdence Tylichové za čas, který jsme společně strávili ve víru funkcí. 😉❤😊
Za projektový tým Soňa Rušarová, PL2

Projektový den - funkce na ZŠ

zveřejněno: 25.11.2021

Svátek má: