Projekt IROP a školení 1.pomoci

Po dlouhé covidové odluce jsme se opět na naší škole sešli se žáky ZŠ Pohořská z Oder, abychom jim teoreticky zopakovali základy poskytnutí první pomoci. Součástí školení byla také praktická výuka, která se věnovala obvazovým technikám jako např. při krvácení, zlomeninách a jiných úrazech. Žáci si rovněž mohli prakticky vyzkoušet poskytnutí první pomoci na naších figurínách. Musím od srdce říct, že žáci 9. třídy byli velmi aktivní, měli obrovské teoretické znalosti a praktického nácviku se nezalekli. Jako poděkování všichni obdrželi diplom „První pomoci“. Mgr. Jana Valná

zveřejněno: 18.10.2021

Svátek má: