Biřmování našich studentek

Ve čtvrtek 18. dubna zažila naše škola a oderská farnost netradiční slavnost. Ačkoli se jednalo o všední den, do farního kostela sv. Bartoloměje přijel o. biskup Martin David, aby udělil devíti studentkám církevní střední školy svátost biřmování.

Biřmovankyně prošly náležitou přípravou, která se vyžaduje pro to, aby byl člověk disponován pro přijetí této svátosti, na což se neopomněl o. biskup zeptat poté, co byly studentky oficiálně představeny. V homilii o. biskup zmínil fakt, že pro většinu biřmovankyň tato svátost znamená příležitost k posunu ve víře o „level“ výše, jak mu psaly v osobním dopise. Připomněl také důležitost biřmovacích patronů, kteří mají být pravým vzorem v následování Krista.

Ústřední částí slavnosti byla biskupova modlitba za biřmovanyně, při níž prosil o seslání Ducha Utěšitele na každou z nich, a mazání olejem křižmem se slovy: „Přijmi pečeť daru Ducha svatého.“

Po skončení mše svaté následovalo společné focení a neformální setkání při dobrém jídle na faře. Věřím, že tato slavnost byla pro zúčastněné mimořádným zážitkem, na nějž budou vzpomínat celý život. Přejeme našim biřmovankyním, aby pro ně tato svátost byla opravdu vstupem do jejich dospělého křesťanského života z víry.

o. Jan Slepička, školní kaplan

zveřejněno: 22.04.2024

Svátek má: