Workshopy s americkými studenty

Dne 9.11 2022 se v naší škole uskutečnil projekt „dílen“ s americkými studenty, kteří jsou zde v České republice jako asistenti pro výuku anglického jazyka. Tito studenti jsou zde v rámci programu Fulbrightovy komise, což je mezivládní česko-americká organizace založená za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi ČR a USA.

Od září u nás vyučuje anglický jazyk Elinor Grage, na severní Moravě jsou umístěni ještě další 3 asistenti, a to na školách v Novém Jičíně, Bílovci a v Ostravě. Všichni čtyři američtí studenti se tedy ve středu sešli u nás, aby realizovali své nápady. Dílny byly pestré, každá měla jiné téma a jiný výstup, ale všichni naši studenti se dobře bavili, naučili se nové dovednosti a především si procvičili spoustu anglických slovíček. Akce se opravdu povedla, takže velké díky směřuje americkým asistentům. Poděkování patří také několika studentkám ze třídy PMP3, které pomohly s organizací – Anně Kociánové, Daniele Csapaiové , Amálii Kamrádové, Tamaře Krajčové a Tině Kajfoszové.

zveřejněno: 10.11.2022

Svátek má: