Anglické divadlo The Little Hut

Po celý školní rok se studentky kroužku Angličtina hrou seznamují s metodikou výuky angličtiny pro předškolní a mladší školní věk, hrají si, zpívají a recitují. Nácvik anglické verze známé pohádky je pak vyvrcholením všeho, co se v kroužku naučily.

Letos si studentky připravily pohádku „Budko, budko“ a dne 5.4. 2023 uspořádaly dvě představení; jedno pro děti z MŠ Pohořská, druhé pro žáky 4. třídy ze ZŠ Komenského. Pro každou skupinu byla připravena jiná verze pohádky a jiné aktivity odpovídající danému věku. Děti, pro které byly připraveny zvířecí masky, se do všeho nadšeně zapojily, zazpívaly si a zahrály několik her. Čtvrťáci si dokonce v angličtině vymysleli a dohráli svůj konec pohádky na jevišti. Studentky kroužku si vyzkoušely své dovednosti a znalosti, které načerpaly během roku, a byly odměněny velkým potleskem pozvaných dětí.

Práce na anglickém představení byla pro naše studentky výbornou přípravou pro jejich působení v mezinárodní Montessori škole ve španělské Granadě, kam odlétají v rámci projektu Erasmus v půlce letošního června.

zveřejněno: 11.04.2023

Svátek má: