workshop výtvarná dramatika

VÝTVARNÁ DRAMATIKA

Dá se propojit výtvarná výchova s tou dramatickou? Myslím, že jednou z odpovědí nám je projektový den, který se uskutečnil v Ostravě dne 8. 12. 2021 pro třídu PL3. Projekt proběhl s odborníkem z praxe – výtvarníkem a lektorem dílen zaměřených na dramatickou výchovu a výtvarné aktivity Jindřichem Andrýskem. Výchozím tématem celého projektu byl bod, který se propojoval jak v aktivitách dramatických, tak také výtvarných. Propojovaly se výrazné pohybové aktivity s výtvarnou akcí a performancí. Žáci se seznámili s prožitkovými metodami dramatické výchovy, ve kterých si nejprve uvědomovali své vlastní tělo, prostor a body v něm. Následně vše prožité žáci zpracovávali do výtvarných aktivit. Výtvarná akce byla úzce propojena s pohybovou, dramatickou a tvořili se jednoduché, ale prostorově velmi zajímavé objekty, obrazy. Pracovalo se s temperovými barvami, foukacími fixy, otisky, razidly. Následně probíhala část pozorování a postupně se přešlo k práci s obrazem G.Seurata a směru pointilismu. Všechny využité dovednosti a znalosti mohou žáci následně uplatnit ve své budoucí praxi. Všichni přítomní celou akci velmi chválili.

A možná také proto se již nyní těšíme na projekt pod názvem Výroba loutek, který proběhne 20.1.2022 taktéž v Ostravě se třídou PMP3. Dozvíme se, jak se dají použít ty nejvšednější materiály k výrobě jedinečné loutkové postavy, co nám loutka umožňuje a kde jsou její hranice. 

Propojení dvou světů – dramatického a výtvarného je nevšední zážitek, který je dobré prohlubovat.

Mgr. et BcA. Pavla Masaříková

zveřejněno: 19.01.2022

Svátek má: