Projektový den - "Sebeobrana a bojové umění MUSADO"

Koncem listopadu se v hodinách TV uskutečnil projekt o sebeobraně a ukázky bojového umění. Rotný Jakub Palička, četař Michal Samko a desátník Martin Dědič z vojenského útvaru v Hranicích si pro naše studenty připravili praktické ukázky různých způsobů sebeobrany. Každý student si pak mohl vyzkoušet údery a chvaty na samotných figurantech. Projekt se setkal s velkým ohlasem a několik studentů se dokonce rozhodlo pro další vzdělávání v této oblasti. Řada studentek se do zkoušení úderů pustila s takovou vervou, že jsme měli obavy o zdraví figurantů. Všem zúčastněným přejeme, aby naučené chvaty a údery nemuseli nikdy použít!

zveřejněno: 11.12.2021

Svátek má: