Slavnostní ukončení škol.roku 2022/23

Poslední den školního roku se nesl ve znamení slavnostní mše, kterou v oderském kostele  celebroval školní kaplan novokněz P. Jan Slepička a spolucelebroval oderský farář P. Petr Kuník. Na závěr byly předány pochvaly ředitelky školy s knižními poukázkami.  Studenti po mši ve škole obdrželi od svých  třídních učitelů závěrečné vysvědčení, čímž byl zakončen tento náročný školní rok.  Ať  žije nový školní rok 2023/24!

Krásné prázdniny našim studentům přejí zaměstnanci školy, školská rada a klub přátel školy.

zveřejněno: 30.06.2023

Svátek má: