Mendelovy Hynčice

V úterý 26. dubna - zdravotnické obory a ve čtvrtek 28. dubna pedagogické obory absolvovaly pěší pochod od školy do rodného domu Johanna Gregora Mendela ve Vražném - Hynčicích při příležitosti letošního výročí 200 let od narození zakladatele genetiky. 

Mendel Johann Gregor (20. 7. 1822  –  6. 1. 1884) byl přírodovědec, biolog, kněz. Do povědomí se dostal především jako zakladatel nauky o dědičnosti (genetiky). Při křížení rostlin rozpoznal zákonitosti ve výskytu znaků u kříženců, zejména na hrachu. Závěry ze svých pokusů uveřejnil roku 1865 v časopise Brněnského přírodozkumného spolku. Jeho poznatky zprvu zapadly, znovu byly objeveny až roku 1900. Staly se základem a východiskem klasické genetiky a moderního šlechtitelství.

V rodném statku se  v současné době nachází muzeum věnované životu a dílu J. G. Mendela, přibližující současnost a historii genetiky a zobrazující život venkovského regionu Moravské Kravařsko. 

Nová expozice 2022 – 2023
Mezi lety 2022 – 2023 projde rekonstrukcí stávající expozice z roku 2007. Bude interaktivní a hravá, přizpůsobená dnešní mladé generaci. Nejen mladí návštěvníci se mohou těšit na stroj genetiky nebo badatelnu. J. G. Mendel se v expozici představí nejen jako vědec, ale také jako úspěšný meteorolog a včelař.


 

zveřejněno: 28.04.2022

Svátek má: