Kurz první pomoci pro žáky ZŠ

Ve dnech 14.2,  21.2 a 28.2. 2022 navštívili naši školu žáci ZŠ Komenského v Odrách za účelem osvojení, upevnění znalostí v oblasti první pomoci v rámci projektu IROP. Žáci si vyzkoušeli praktický nácvik KPR-kardiopulmonální resuscitaci na našich výukových modelech a obvazové techniky při poskytování první pomoci, například při tepenném krvácení, ošetření zlomeniny atd. Žáci byli za aktivní přístup odměněni diplomem a pochvalou přednášejících učitelek.
Mgr. Renáta Žárská Dis

zveřejněno: 27.02.2022

Svátek má: