Mezinárodní den ošetřovatelek a zdravotních sester

Již od roku 1965 připadá na 12. květen Mezinárodní den zdravotních sester a ošetřovatelek. Rádi bychom výročí využili k poděkování za vaši práci.

Snad jsou to andělé s kousíčkem jitřního těla.
Ruce jak Kristovy.
Propálené jódem a rozdáváním…

Milosrdní, P. Jan Vícha, básník

Všechny zdravotní sestry mají jeden úkol:
Léčení lidského strachu.(…)
V tom je čest a sláva jejich povolání.

Miroslav Horníček

 

     Bez každodenní obětavé práce a empatie všech sester a ošetřovatelek směrem k pacientům by nebyl provoz v nemocnicích myslitelný. Role zdravotních sester je nezastupitelná. Uvědomovala si to již „Dáma s lucernou“ – Florence Nightingale, anglická ošetřovatelka, když se v 19. století věnovala péči o nemocné a zraněné anglické vojáky a v roce 1860 založila první zdravotnickou školu pro ženy v Anglii. Vytvořila základy ošetřovatelského modelu a principy péče o pacienty, které platí dodnes. 12. květen, den jejího narození, se proto stal svátkem všech jejích následovatelek.

     Mezinárodní den ošetřovatelek je poděkováním za vaši práci a vyjádřením respektu k vaší profesi. V průběhu let se sice změnily požadavky na vzdělávání, pracovní postupy, máte dnes k dispozici jiné technické vybavení a možnosti, ale podstata zůstává: každodenní velmi odpovědná a náročná práce při péči o zdraví a při záchraně lidského života. Svou nezastupitelnou roli všichni zdravotníci i naši studenti zdravotnických oborů znovu dokázali v náročné době koronavirové pandemie.

 

zveřejněno: 12.05.2024

Svátek má: