Terezín

Ve dnech 10. - 12.6.2024 jsme absolvovali vzdělávací seminář v Terezíně. Účastnila se třída PMPA2, PL2 a dvě žákyně třídy PMP2. 

Vyrazili jsme autobusem časně zrána v počtu 26 žáků pod vedením paní učitelky Elišky Slovíkové a pana učitele Kamila Sojky. Do Terezína jsme dorazili před dvanáctou hodinou a rovnou na nás čekal výborný oběd. Hned po obědě jsme zahájili seminář přednáškou o obecné historii města Terezín a poté se vydali na prohlídku. Navštívili jsme Museum Ghetta, prohlédli jsme si kasárna, hřbitov, márnici a spalovnu. Po vydatné večeři jsme zhlédli film Poslední motýl, který se přímo zde natáčel. Druhý den začal workshopy o nacistické propagandě. Odpoledne nás čekala beseda s pamětníkem druhé generace ze Švýcarska. Beseda byla velmi zajímavá a inspirující. Na to jsme se přesunuli k druhému workshopu Vzkazy z minulosti, na kterém jsem se dozvěděli něco o stráži ghetta. Večer jsme se prošli podzemními chodbami a vyslechli si promyšlenou obranu pevnosti. Poslední den jsme navštívili Malou pevnost, která sloužila jako věznice, ale přes druhou světovou válku se proměnila skoro až ve vyhlazovací tábor. Zakončili jsme dotazníkem a dalším vynikajícím obědem. Seminář byl velice obohacující a odcházíme naplněni cennými znalostmi.

Kristýna Kubištová PMPA2

zveřejněno: 17.06.2024

Svátek má: