Upozornění pro uchazeče o studium

Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č. j.: MZDR 14592/2021-1/MIN/KAN se umožní osobní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud uchazeč
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19,
b) doloží negativní výsledek antigenního testu provedeného v posledních 7 dnech.
Doklad může uchazeč nahradit
a) dokladem o skutečnosti, že v posledních 90 dnech prodělal onemocnění COVID-19,
b) potvrzením o negativním výsledku POC antigenního testu nebo PCR testu v posledních 7 dnech,
c) certifikátem MZ ČR o provedeném očkování.

Mimořádné opatření MZ ZDE

zveřejněno: 07.04.2021

Svátek má: