Domov mládeže » Aktuálně

Aktuálně

Informace pro ubytované v domově mládeže

  ve šk. roce 2021/2022 - 1. ročníky

 

Nástup do domova mládeže v úterý 31. 8. 2021 od 16 hod. do 20 hod. nebo ve středu ráno 1. 9. 2021 před slavnostním zahájením školního roku.

Přivezte si:

 • osobní potřeby, přezůvky, župan
 • hygienické potřeby
 • základní nádobí: příbor, hrníček, miska
 • léky (pokud pravidelně užíváte)
 • 2x foto na ubytovací legitimaci a osobní spis (důležité)
 • peníze na zaplacení stravy 79,- Kč na den (cca 1750,- Kč/ měsíc)
 • peníze za ubytování 1400,- Kč

 

V domově mládeže mají žáci k dispozici elektrospotřebiče jako fén, toustovač a topinkovač. Dovezené vlastní elektrospotřebiče musí mít platnou revizi a zaplacený registrační poplatek za užívání v domově mládeže.   Revize na vlastní přivezené spotřebiče poskytujeme na začátku školního roku .

 

Strava:

Žáci se celodenně stravují: 79,-Kč (snídaně + svačina 27,-Kč, oběd 28,- Kč, večeře 24,- Kč).

Stravu je nutno zaplatit hotově 1. září 2021 v kanceláři jídelny ZŠ KOMENSKÁ, dále ji lze zakoupit pět pracovních dnů před začátkem daného měsíce nebo inkasem. První školní den začíná strava až teplou večeři, při včasném zaplacení do 9:00.

 

Ubytování:

První úhradu za ubytování jsou zákonní zástupci nebo zletilý žák povinni zaplatit hotově při příjezdu 31. srpna 2021 nebo v kanceláři ekonomky školy 1. září 2021.                                

Dále pak hotově v 1. pracovní den daného měsíce na měsíc stávající nebo inkasem.

 

 

Stručné informace, aktuální Vnitřní řád DM a fotografie z našich akcí můžete najít na našich webových stránkách – www.cssodry.czemail: internat@cssodry.cz; mob.: 736 781 068.

 

 

 

Informace pro ubytované v domově mládeže

 ve šk. roce 2021/2022  (2. - 4. ročník)

 

Nástup do DM -  úterý 31. 8. 2021 od 16 hod. do 21 hod. nebo středa ráno 1. 9. 2021 před slavnostním zahájením školního roku.

 

 Přivezte si – jako loni:

 • osobní potřeby, přezůvky, župan
 • hygienické potřeby
 • základní nádobí: příbor, hrníček, miska
 • léky (pokud užíváte)
 • 1x foto na ubytovací legitimaci (důležité)

 

 • peníze na zaplacení stravy 79,- Kč na den (cca 1750,- Kč/ měsíc)
 • peníze za ubytování 1400,- Kč

 

Dovezené vlastní elektrospotřebiče musí mít platnou revizi a zaplacený registrační poplatek za užívání v DM. Na začátku školního roku domov mládeže tyto revize na dovezené spotřebiče poskytuje.

 

POZOR:

Strava:

Žáci se celodenně stravují: 79,-Kč (snídaně + svačina 27,-Kč, oběd 28,- Kč, večeře 24,- Kč).

Kdo platil v uplynulém roce inkasem, bude mu v srpnu stržena částka na měsíc září 2021.

Kdo platí hotově, musí ji na měsíc září uhradit ihned 1. září 2021 v kanceláři jídelny ZŠ KOMENSKÁ. První školní den začíná strava až teplou večeři, při včasném zaplacení do 9:00.

Ubytování:

Kdo platil v uplynulém roce inkasem, bude mu v srpnu stržena částka na měsíc září 2021.

Kdo platí hotově, musí ji na měsíc září uhradit v kanceláři ekonomky školy 1. září 2021.

 

Stručné informace, aktuální Vnitřní řád DM a fotografie z našich akcí můžete najít na našich webových stránkách – www.cssodry.czemail: internat@cssodry.cz ; mob.: 736 781 068.

 

 

Svátek má: