Vyber si studijní obor

KRÁSNÉ PRÁZDNINY

Přejeme krásné a požehnané prázdniny všem pedagogům a studentům naší školy. Krásné léto i všem našim provozním zaměstnancům a rodičům žáků naší školy. Těšíme se na vás všechny v úterý 1. září již na nových webových stránkách školy.

zveřejněno: 01.07.2020

Setkání s 1. ročníky a jejich rodiči

pondělí 31. srpna se uskuteční setkání s rodiči a budoucími studenty, kteří v září nastoupí do prvních ročníků. Setkání se bude konat v tělocvičně školy v 16:00 hodin. Na setkání se těší vedení školy a třídní učitelé.

zveřejněno: 30.06.2020

Slavnostní předání maturitních vysvědčení, výučních listů, pochval ředitelky školy a ocenění otce biskupa

Po bohoslužbě slova, kterou sloužil školní kaplan otec Pavel Obr, byly předány maturitní vysvědčení absolventkám dálkového pomaturitního studia předškolní a mimoškolní pedagogiky. Na následující slavnostní mši svaté v kostele sv. Bartoloměje v Odrách , kterou sloužil otec biskup Mons. Martin David, s hudebním a pěveckým doprovodem našich pedagogů, jsme se rozloučili s naším školním kaplanem otcem Pavlem a absolventy maturitních oborů pedagogické lyceum, předškolní a mimoškolní pedagogika, soc...

zveřejněno: 25.06.2020

Vyhodnocení přijímacích zkoušek

Dle sdělení CERMATu bude možné nalézt výsledky vyhodnocení didaktických testů v systému IS CERTIS v pátek 26.6.2020 do 15:00 hodin. Vyhodnocení výsledků uchazečů bude v sekci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ na těchto webových stránkách k dispozici odpoledne 26.6.2020. Děkujeme za pochopení.

zveřejněno: 23.06.2020

2.kolo přijímacího řízení

Střední zdravotnická škola svaté Anežky České vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro maturitní obor Praktická sestra a učební obor Ošetřovatel.

zveřejněno: 17.06.2020

Blahopřání k praktickým zkouškám

Blahopřejeme našim studentkám třetího ročníku oboru Ošetřovatel k úspěšnému složení závěrečných praktických zkoušek, téměř na samé výborné. Průměrný prospěch ve třídě je 1,33. Blahopřejeme a děkujeme také vyučujícím za výbornou přípravu studentek a nemocnici v Odrách za spolupráci a umožnění praxí i závěrečných zkoušek. Přikládáme foto jedné skupinky.

zveřejněno: 05.06.2020

Poděkování z Nemocnice Odry

Touto cestou bych chtěla vyjádřit obrovské poděkování vašim studentům, kteří se podíleli jako dobrovolníci v době nejhorši koronakrize v naší nemocnici v Odrách.
Konkrétně student Radim Sedlák. Vypomáhal nám v krizové době na Oddělení následné péče 3. I přesto, že je "teprve" v 2.ročníku, jeho um a šikovnost nás všechny mile překvapila. Je velmi pracovitý, spolehlivý a má krásný vztah k pacientům (u nás konkrétně ženám). Jeho potenciál pracovat ve zdravotnictví je obrovský. Jako dobrov...

zveřejněno: 21.05.2020

2020 - rok sester a porodních asistentek

Dne 12. května každoročně slavíme Mezinárodní den sester, skrze který si připomínáme narození Florence Nightingale, anglické ošetřovatelky a zakladatelky povolání zdravotní sestry. Světová zdravotnická organizace (WHO) označila celý rok 2020 na počest dvoustého výročí narození Florence Nightingale za Rok sester a porodních asistentek.
Všeobecné (zdravotní) sestry a porodní asistentky jsou povolání, která jsou nezbytná pro dosažení všeobecného pokrytí z...

zveřejněno: 13.05.2020

Aktuální informace k maturitním a závěrečným zkouškám

Na těchto webových stránkách, v sekci Naše škola, v části Dokumenty, řády..., Maturita, závěrečné zkoušky jsme umístili soubor aktuálních informací z MŠMT. Naleznete zde následující přílohy: Vyhlášky MŠMT a Zvláštní pravidla k ukončování vzdělání v SŠ v maturitní zkouškou a závěrečnou ve školním roce 2019/20 a Pravidla k ochraně zdraví v průběhu maturitních a závěrečných zkoušek ve školním roce 2019/20. Informace průběžně předáváme v rámci školního informačního systému Edookit.

zveřejněno: 12.05.2020

Aktuální informace k přijímacím zkouškám

Na těchto webových stránkách, v sekci Pro uchazeče, v části Přijímací řízení - aktuálně k červnu 2020, jsme umístili soubor aktuálních informací. Naleznete zde následující přílohy: Aktualizované informace k přijímacímu řízení, Vyhlášky MŠMT, Zvláštní pravidla k přijímacímu řízení na SŠ ve školním roce 2019/20 a Pravidla k ochraně zdraví v průběhu přijímacích zkoušek ve školním roce 2019/20. Základní informace zašleme uchazečům o studium v průběhu tohoto týdne také na jejich e...

zveřejněno: 11.05.2020

Přijímací zkoušky pro maturitní obory

Vážení a milí uchazeči o studium na naší škole, rádi Vám sdělujeme informace k přijímacím zkouškám. Termíny jejich konání jsou: 4.6. a 5.6. - školní přijímací zkouška ze zdatností (jen pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika); 8. 6. - státní přijímací zkouška, didaktické testy z matematiky a českého jazyka a literatury (pro všechny maturitní obory). Pozvánky s bližšími informacemi ke školní zkoušce zašleme poštou. Přejeme Vám hlavně zdraví a hodně sil v t...

zveřejněno: 07.05.2020

Hej, vstávej

Absolventka oboru Sociální činnost naší školy Vendy Starečková v novém klipu skupiny GOOD WORK (dříve Paprsky). Podívejte se :)

zveřejněno: 06.05.2020

Zveme Vás